Crkva
Naslovna
Šta to znači Hrišćanstvo?
Hrišćanstvo u Crnoj Gori
Sveto pismo
Šta je to Crkva?
Naša crkva
Šta mi vjerujemo?
Duhovne pjesme
Omladinska grupa
Linkovi
Kontakt

ćirilica

Vasiljenska crkva

Svi vjernici zajedno sačinjavaju vasiljensku crkvu.

Mjesne crkve

crkvacrkva

Vjernici jednog mjesta koji su se organizovali i zajedno sačinili zavjet sa Bogom čine mjesnu crkvu.

Svaki vjernik treba da se pridruži mjesnoj crkvi, u koliko postoji mjesna crkva koja je pristupačna.

Istinske mjesne crkve se prepoznaju po sledećim:

 • Sveto Pismo im je krajni autoritet
 • Nanovo rođeni vjernici sačinjaju članstvo crkve
 • Vjeruju i praktikuju sve što im je Bog rekao u Svetom Pismu
 • Bogosluženja su regulisana po Svetom Pismu
 • Božija riječ se propovijeda na sastancima
 • Vjernici se mole zajedno i pojedinačno
 • Članovi crkve pomažu jedan drugom i imaju pravo zajedništvo
 • Članovi crkve žive za Boga
 • Članovi crkve govore drugima o Bogu
 • Članovi crkve daju materijalno za rad crkve
 • Članovi crkve pomažu i služe u crkvi

Prva strana | Biti hrišćanin | Hrišćanstvo u CG | Sveto pismo | Crkva | Naša crkva | Šta mi vjerujemo | Duhovne pjesme | Omladinska grupa | Linkovi | Kontakt

 

 

 

Stranica promijenjena: 4. februar 2012.
©Biblijska hrišćanska zajednica u Nikšiću