Hriscanstvo
Naslovna
Šta to znači Hrišćanstvo?
Hrišćanstvo u Crnoj Gori
Sveto pismo
Šta je to Crkva?
Naša crkva
Šta mi vjerujemo?
Duhovne pjesme
Omladinska grupa
Linkovi
Kontakt

ćirilica

Šta znači biti pravi Hrišćanin?

Biti pravi Hrišćanin nije samo vjerovati u nešto — nego biti pravi Hrišćanin znači biti nanovo rođen od Boga.

Hrišćanin je čovjek koji vjeruje Bogu i od Boga je primio novo rođenje

Taj čovjek:

 • Zna da je grješan
 • Zna da je Isus Hristos umro na krstu kao zamjenik za njega
 • Zna da je Isus Hristos vaskrsnuo za njegovo opravdanje

Kako da postanem hrišćanin?

Ko je hrišćanin?

Pojednostavljeno, Hrišćanin je grješnik, spašen od vječne kazne kroz vjeru u Isusa Hrista, koji je svoj život žrtvovao na krstu. Sa Isusom koji je njegov/njen lični Spasitelj, osoba ulazi u nov i živ odnos sa Bogom, postaje član njegove crkve i živi da ga poštuje u svakom aspektu svog života.

Kako da postanem hrišćanin?

 1. Prvo trebamo svhatiti da smo svi izgubljeni i trebamo spasenje.

  U svojoj ljubavi i mudrosti Bog je stvorio ljudska bića tako da se razlikuju od svih drugih stvorenja i da žive u posebnom odnosu sa Njim. Zbog toga smo ti i ja stvoreni - da poznajemo Boga. Nažalost prvo naš predstavnik Adam i pa onda svako od nas je okrenuo leđa Bogu i zbog našeg grijeha smo odvojeni od Njega.

  Šta je grijeh? Sličan termin se koristi u streljaštvu. Kada bi nečija strijela promašila metu reklo bi se da je taj sagriješio. Grijeh je kada promašimo metu. Meta koju promašimo je Božiji standard svetosti i savršenosti. Mislima, riječima i djelima smo iznevjerili Božiji savršeni standard. Zaista ako uporedite Božiju svetu savršenost čak i sa najboljom osobom koju poznajete vidite da je čak i ona promašila metu za milione kilometara.

  Je sam li ja grešnik? Da, svi smo grješnici, ali ne moraš da se oslanjaš na samo na moju riječ: vidi šta Bog kaže. U Bibliji čitamo: "jer svi sagriješiše i izgubili su slavu Božiju" (Poslanica Rimljanima 3:23).

  Grijeh ima mnoge posljedice: odvaja nas od Boga, poremečuje ljudske odnose, sprečava nas da odemu u raj.

  Grijeh nas čini da smo krivi i kazna za grijeh mora da se izvrši, a ta kazna je smrt. "Jer je plata za grijeh smrt." (Poslanica Rimljanima 6:23). Smrt je ujedno i posljedica grijeha i kazna za grijeh. To znači da zaslužujemo pakao a ne raj! Trebamo izbavljenje od pakla.

 2. Trebamo da znamo da ne možemo se sami spasiti

  Mnogi ljudi vjerju da će njihova dobra djela prevagnuti nad lošim ako se potrude da budu dobri. Ovo možda zvuči logično, ali samo daje lažnu nadu jer Bog kaže: "Neki se put čini čovjeku prav a kraj mu je put smrtni" (Priče Solomunove 14:12). Grijeh se ne mjeri po našim standardima nego po Božijim. Na primjer ne mora biti da ste počinili zločin kao ubistvo ili krađa, ali ste možda nekada mrzjeli nekoga ili ste uzeli olovku iz kancelarije. Bog se prema ovim djelima odnosi isto. A koliko dobrih djela treba da učiniš da bi "platio" izgubljeno strpljenje, psovke ili sebičnost? Pa čak i kad bi mogao to da učiniš, je li to dovoljno dobro za Boga? Ne postoji toliko dobra kojim bi mogli da platimo ni za najmanju pogrešku u životu. Biblija kaže "...i sva naša pravda kao nečista haljina, zato otpadosmo svi kao list, i bezakonja naša kao vjetar odnesoše nas" (Knjiga proroka Isaije 64:6).

  Vidiš li koliko su uzaludni i nesigurni naši pokušaji da se poravdamo i odemo u raj?

Šta je Bog učinio za nas?

Trebamo vidjeti šta je Bog učinio da na spase, i trebamo mu se obratiti.

Bog je u svojoj milosti i ljubavi poslao svog sina Isusa Hrista, upravo zbog toga sto ne možemo sami da se spasemo.

Mnogi ljudi misle da je Isus došao na ovaj svijet da živi dobar život i da nas nauči dobru, što je svakako i uradio, ali to nije bio glavni razlog zašto je došao. Glavni razlog je bio da umre na i spase ljude od kazne grijeha.

 • Zato su anđeli objavili njegovo rođenje : "Pa će roditi sina i nadjenuće mu ime Isus jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njihovih." (Jevanđelje po Mateju 1:21).
 • Zbog toga Jovan Krstitelj kaže kada vidi Isusa: " ...gle jagnje Božije koje uze na se grijehe svijeta." ()Jevanđelje po Jovanu 1:29)
 • Isto to Isus kaže za sebe: "Jer je sin čovečiji došao da nađe i spase što je izgubljeno." ()Jevanđelje po Luki 19:10)

Isusova smrt nije bila slučajna - Bog ju je isplanirao! "Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni." (Jevanđelje po Jovanu 3:16).

Isus je umro zbog loših stvari koje smo ja i ti učinili, jer kako smo ranije vidjeli "Plata za grijeh je smrt" (Poslanica Rimljanima 6:23). Jedino se smrću može platiti grijeh. To je ono što Bog traži.

Isus je umro za naše grijehe jer je znao da mi ne možemo da platimo za sebe. "Ali Bog pokazuje svoju ljubav ka nama što Hristos još kad bijasmo grješnici umrije za nas. (Poslanica Rimljanima 5:8). (Činjenica da je Isus vaskrsnuo iz mrtvih je dokaz da je iskupljenje grijeha obavljeno.)

Da bi primio spasenje moraš lično prizvati Isusa Hrista Gospoda i Spasitelja. Samo tako ćes biti iskupljen od grijeha. Biblija kaže : "Koji njega vjeruje ne sudi mu se, a koji ne vjeruje već je osuđen jer ne vjerova u ime jedinorodnoga sina Božijega." (Jevanđelje po Jovanu 3:18)

Ilustrovaću ovo pričom o Blondine, on je bio akrobata koji je hodao po konopcu preko Nijagarinih vodopada sa američke strane na kanadsku stranu. Hiljade ljudi bodrilo ga je na njegovom putu. Kada je došao do kanadske strane pitao je narod vjeruju li da može da se vrati istim putem sa čovjekom na ramenima, na to su oni uzviknuli: "Vjerujemo ti! Vjerujemo ti!" Zatim je pitao : "Ko će da bude taj čovjek?" Nastupila je smrtna tišina, Niko nije htio da bude dobrovoljac iako su tvrdili da mu vjeruju. Niko - osim jednog starca koji je rekao: "Ja ću!" Sa čovjekom na ramenima Blondine je bezbjedno stigao na americku stranu vodopada. Ova priča perfektno ilustruje onu vjeru u Isusa koji nas spasava od kazne koju zaslužujemo. Mi imamo obavezu - odgovor iz srca i korak vjere.


Prva strana | Biti hrišćanin | Hrišćanstvo u CG | Sveto pismo | Crkva | Naša crkva | Šta mi vjerujemo | Duhovne pjesme | Omladinska grupa | Linkovi | Kontakt

 

 

 

Stranica promijenjena: 4. februar 2012.
©Biblijska hrišćanska zajednica u Nikšiću