Sta mi vjerujemo
Naslovna
Šta to znači Hrišćanstvo?
Hrišćanstvo u Crnoj Gori
Sveto pismo
Šta je to Crkva?
Naša crkva
Šta mi vjerujemo?
Duhovne pjesme
Omladinska grupa
Linkovi
Kontakt

ćirilica

Pravoslavlje

Vjerujem

 • u jedinog Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.
 • I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg Jedinorodnog od Oca rođenog prije svih vijekova;
 • Svjetlost od Svjetlosti, Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jedinosušnog sa Ocem, kroz koga je sve postalo;
 • Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek;
 • I koji je raspet za nas u vrijeme Pontija Pilata, i stradao i pogrijeben;
 • I koji je vaskrsao u treći dan po Pismu;
 • I koji je uznio na nebesa i sjedi s desne strane Oca;
 • I koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima; čijem Carstvu neće biti kraja;
 • I u Duha Svetog, Gospoda, životvornog, koji od Oca ishodi, kome se sa Ocem i Sinom zajedno klanja, i zajedno se slavi; koji je govorio kroz proroke;
 • U jednu, svetu, vasiljensku i apostolsku Crkvu;
 • Ispovijedam jedno krštenje grijehova;
 • Čekam vaskrsenje mrtvih;
 • I živog budućeg vijeka. Amin.

Prva strana | Biti hrišćanin | Hrišćanstvo u CG | Sveto pismo | Crkva | Naša crkva | Šta mi vjerujemo | Duhovne pjesme | Omladinska grupa | Linkovi | Kontakt

 

 

 

Stranica promijenjena: 4. februar 2012.
©Biblijska hrišćanska zajednica u Nikšiću